Direct contact? Bel: +31 35 888 6947 of mail: info@innomet.nl

HomePrivacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Privacyverklaring INNOMET B.V.

Dit is de privacyverklaring van INNOMET B.V., gevestigd op Binnendelta 16a in 1261WZ Blaricum en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 75422654.

Wat is het algemene privacybeleid van INNOMET B.V.?

 • INNOMET B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.innomet.nl en www.roest-verwijderen.nl van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.
 • Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.
 • Wij committeren ons aan de eisen van de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

INNOMET B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • Overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen.

Wat gebeurt er als u uw gegevens niet wilt delen?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Maar: wij kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met u te sluiten of om u de nieuwsbrief te verzenden.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en op welke grondslagen?

INNOMET B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze informatie;
 • Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
 • Om onze diensten bij u af te leveren

Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben uw toestemming om ze te verwerken; of,
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.

In sommige gevallen hebt u uw persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden zijn of ten behoeve van onze gewone bedrijfsvoering zoals debiteurenbeheer. Als u hier bezwaar tegen heeft, laat ons dat dan weten. We zullen nogmaals uw belangen en onze belangen wegen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

INNOMET B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Soort gegeven Bewaartermijn en doelen
Personalia

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die u ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met u kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden (tenzij u klant bent geworden!).

Webformulieren

De persoonsgegevens welke in onze webformulieren zijn ingevuld worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van onze website.

Klantdossiers 2 jaar na beëindiging samenwerking.
Facturen

7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Delen we deze gegevens?

INNOMET B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

INNOMET B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innomet.nl

Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van onze websites met een SSL-certificaat. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • we maken gebruik van de meest recente software en een firewall;
 • onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar we een streng wachtwoordbeleid voor hebben:
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door INNOMET B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@innomet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. INNOMET B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van INNOMET B.V. wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

INNOMET B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. INNOMET B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Versie januari 2020