KOPER IN ROESTVAST STAAL

Vanwege het metastabiele karakter van austenitisch roestvast staal kan men tijdens het verwerken en dieptrekken behoorlijk last hebben van hinderlijke koudversteviging. De oorzaak hiervan laat zich verklaren doordat onderdrukte ferriet zich uitscheidt als deltaferriet tijdens een sterke deformatie. Ferriet heeft aanvankelijk geen kans gekregen zich uit te scheiden in de matrix. De reden hiervan is…

Lees verder

RECONDITIONEREN VAN ROESTVAST STAAL STAAL

Er zijn nog wel eens misverstanden over de corrosieprestaties van roestvast staal in industriële omstandigheden en in zeewater maar zeker ook bij het gebruik in de buurt van de kust. Over het algemeen wordt gesteld dat het RVS-type AISI316 geschikt is in maritieme en industriële omgevingen maar daar kan het nodige over gezegd worden omdat…

Lees verder

HET OPTIMAAL VOORBEREIDEN T.B.V. HET LASSEN VAN ZIRKONIUM

Het metaal zirkonium c.q. zirkoon is op zich goed te lassen maar men dient veel aandacht te geven aan de juiste voorbereiding voordat dit lasproces begint omdat het een reactief metaal betreft. Ook hier geldt dus ‘een goed begin, is het halve werk’. Dit voorbereiden is op zich goed te vergelijken zodra men titaan gaat…

Lees verder

VERZILTING EN DE GEVOLGEN VOOR TOEGEPASTE METALEN

Het zal haast niemand zijn ontgaan dat deze droge zomer voor de nodige problemen in Nederland zorgt voor de landbouw, veeteelt en de natuur in het algemeen. Een van de problemen is de toenemende zorg van het oprukkende zeewater in kanalen en rivieren. Daarnaast is er relatief veel zoetwater verdampt waardoor de concentratie van chloriden…

Lees verder

HET VOORBEREIDEN, HET LASSEN EN HET NABEWERKEN VAN ROESTVAST STAAL

De nabewerkingskosten van gelaste producten gemaakt van roestvast staal kunnen hoog oplopen, zelfs zo hoog dat dit de kostprijs van het werkstuk voor een groot deel kan bepalen. Daarom is het nodig en verantwoord om veel aandacht aan de voorbereiding te besteden. Bovendien is het van belang om relatief kostbare hulp- en opspangereedschappen te vervaardigen…

Lees verder

HET WALSPLATEREN VAN DUNNE METAALSTRIP

Diverse connectoren t.b.v. de elektronica bestaan meestal uit verschillende metalen die laagsgewijs zijn opgebouwd. Dergelijke componenten worden meestal gestanst uit een gecladde strip die veelal op rol c.q. coil wordt aangeleverd. Het is dan van groot belang dat deze samengestelde metaalstrippen een zogenaamde metaalbinding bezitten om geen onnodige elektrische verliezen te krijgen. Dit houdt in…

Lees verder